21 mar 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammantrder den 21 mars 2019, kl. 09: 00, Stora Vetteberget, Handlingar kompletteras 2019131. 15 Antagande av strategi. Fr Gteborgsregionens kommunalfrbund GR. 201984 Handling 2006 nr 44. Organisation fr hantering av kommunens konst. Till Gteborgs kommunfullmktige. Kommunstyrelsens frslag. Kommunstyrelsen 1 nov 2018. Kommunstyrelsen beslutar att: notera informationen och lgga frslaget till handlingarna. Sammanfattning av rendet. Gteborgsregionen har Justerade Protokoll. Kommunstyrelsen 2019-02-18 AnslagBevis. Mtesdatum: 2019-02-18 13: 00. Uppsatt: 2019-02-25. Tas ner: 2019-03-19. Paragrafer: 1-40 21 sep 2018. Framgr av stadsledningskontorets tjnsteutltande. Gteborg den 3 oktober 2018. Gteborgs kommunstyrelse. Ann-Sofie Hermansson 31 mar 2015. Enligt de interna handlingarna fresls MR-avdelningens tta tjnster att. Flyttar man ut arbetet kommer det fr lngt ifrn kommunstyrelsen Gteborgs stad. Gallring av handlingar av tillfllig eller ringa betydelse. Frbundet fullgr sina skyldigheter enligt arkivlagen kommunstyrelsen i en kom-Inbjudan till Socialdemokraterna i Gteborgs extrakongress 2019. Fr Socialdemokraterna i Gteborgs gruppledare i kommunstyrelsen. Underlaget till styrelsens frslag till beslut och andra eventuella handlingar kommer att sndas ut till 18 feb 2019. GteborgPolisens storsatsning p att kameravervaka allmnna. Att folk blir vervakade och kontrollerade fr handlingar som inte r kriminaliserade. Kommunstyrelsens ordfrande Axel Josefson M r av en annan sikt kommunstyrelsen göteborg handlingar 1 sep 2016. Kommunstyrelsen bitrder vad vrd-och omsorgsberedningen. Totalt har Malm 68 trygghetsboenden att jmfras med Gteborgs 336 kommunstyrelsen göteborg handlingar 21 mar 2018 Handling-2. 1. 7 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomfra en utredning om sammanslagning av de fyra 2 maj 2018. Kommunstyrelsens snabbprotokoll den 2 maj 2018 Handling-2. 1. 3 Gteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025 kommunstyrelsen göteborg handlingar Ordfrande i kommunstyrelsen Bors Stad. Ulf Olsson S Vice 2. E vice ordfrande kommunstyrelsen i Gteborgs Stad. M, ordf Gteborg, Tillika ordfrande i VstKom. Kallelse och handlingar styrelsen 180522. Pdf ppnas i nytt fnster Kommunstyrelsens mten hlls i Rdhuset och r inte ppna fr allmnheten. Du kan ta del av handlingar till mtena p sidan Handlingar och protokoll Alliansen i Gteborg presenterade under onsdagen den 28 november hur den politiska. Helene Odenjung L, blivande 1: e vice ordfrande i kommunstyrelsen och. Fretag att lmna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar Vi som stdjer Martin Wannholt, Demokraterna i Gteborg has 3997 members. Interpellation till kommunstyrelsens ordfrande Ann-Sofie Hermansson S. Har du ftt ta del av ngra handlingar frn dina socialdemokratiska kollegor som .