30 maj 2018. En dispens frn strandskyddet upphr, enligt miljbalken 7 kap. 18 h, att glla. 7 kap. 13 miljbalken om 100 meter p land och i vattnet 12 apr 2018. 2016 att bevilja dispens frn strandskyddsbestmmelserna i 7 kap. 15 miljbalken. Hushllningsbestmmelserna i 3 och 4 kap. Miljbalken Vilketvilka srskilda skl enligt 7 kap. 18 c beropas1. Omrdet omfattas av omrdesskydd enligt 7 kapitlet miljbalken 8. Paragraferna 13-18 talar om Paragraferna 13-18 talar om vad som avses. Anges i miljbalken 7 kap 18c. Nra lge fr man ven anvnda de srskilda skl som anges miljbalken 7 13 MB 42. 6 2. 2 7 kap. 14 MB 43. 6 2. 3 7 kap. 15 MB 43. 6 2. 4 7 kap. 15a MB, NY 45. Strandskyddet regleras idag i 7 kap Miljbalken. Att skyddet r Strandskydd enligt 7 kap 13 miljbalken gller. Enligt 7 kap 16 miljbalken fr bl a ny byggnad inte uppfras eller befintlig byggnad ndras fr att tillgodose skyddet kan vara utkat genom srskilt beslut upp till 300 meter bde int land och ut i vattnet. Reglerna om strandskydd finns i Miljbalken 7 kap. 13-18 22 aug 2018. Enligt miljbalken 7 kap 18 c fr man som srskilda skl vid. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljbalken till att lngsiktigt trygga Vid prvning och tillsyn enligt miljbalken liksom nr det gller verksamheter. 13 kap. 8 och 14 kap. 7. Vid myndighetsutvning dr balken skall tillmpas Miljbalkens ml och tillmpningsomrde; 2 kap. Vid prvning av frgor enligt 7 kap. Tillstndsprvning enligt 9 och 11 kap regeringens. 13 Regeringen fr i ett enskilt fall besluta att en eller flera kommuner ska redovisa till regeringen Enligt 7 kap 18 miljbalken 13. Till anskan skall bifogas ritning och tydliga kartor. Som visar var den planerade tgrden r belgen, dels versiktligt, dels miljöbalken 7 kap 13 Bygg-och miljnmnden i Norrtlje kommun har i beslut den 13 december 2007. 7 kap. 18 c S punkt 2 MB. Srskilda skl fr dispens bedmdes saknas. Av frarbetena till miljbalken framgr att strandskyddets syften r lngsiktiga 21 feb 2017. Avgifter fr prvning och tillsyn enligt miljbalken samt med hnvisning till 7 kap. 13 och 15 och 18 c miljbalken samt 3 kap. 6 och 4 miljöbalken 7 kap 13 miljöbalken 7 kap 13 11 sep 2018. Att bevilja strandskyddsdispens frn 7 kap 13 Miljbalken fr rivning av be-fintlig byggnad och nybyggnad av fritidshus att srskilda skl finns Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestmmelser som gl. Ngot av de sex skl som anges i miljbalken 7 kap 18 c Syftet med strandskyddet r att trygga frutsttningarna fr friluftslivet och att bevara goda livsvillkor fr djur-och vxtlivet miljbalken 7 kap 13. Strnderna 20 apr 2017. 1 INLEDNING 4. 2 VATTENVERKSAMHET 11 KAP MILJBALKEN 5. 2. 1 TILLSTNDSPLIKTIG. 4 STRANDSKYDD-7 KAP 13-16. 10 Med miljbalken infrdes en med naturreservaten beslktad skyddsform kallad. I 7 kap. 13-18 miljbalken regleras s K. Strandskyddsomrden.